F O R F A T T A R";
Hent bilete
©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida

Bøker med skjønnlitterære Birkedal-tekstar som ikkje finst andre stader.
Katten må sova ute. Samlaget. 1993

   
Innheld forteljinga:

Katten må sova ute 10

 


Katten må sova ute for første gongen. Og eg skal sova i senga mi, slik eg alltid gjer.
Mor sleppte han ut i halv-åtte-tida. Så blei han sitjande der, på terassebordet. Med dei rare, vridde øyro han gjerne lagar når han er åleine slik. Ventande på at nokon skal opna att, slik dei alltid plar gjera.
Men denne gongen må han vera der ute, heile lange natta.

(…)