F O R F A T T A R";
Hent bilete
©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida

Bøker med skjønnlitterære Birkedal-tekstar som ikkje finst andre stader.
Hanna Midtbø alias Guri Vesaas
Samlaget, 2006


   

Inneheld diktet ”Me veks på terrassar” (side 20 – 21)


Frå diktet:

 

Me veks på terassar

i dei stille lydrika,

 

diktarspirene dine, me

 

stikk nett inn og skiftar

bakgrunnsmusikk,

 

under din redaksjon,

dine reddeaksjonar,

innan dine bønneområde,

under ditt sirlige pirk,

(…)