F O R F A T T A R";
Hent bilete
©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida

Bøker med skjønnlitterære Birkedal-tekstar som ikkje finst andre stader.
Per Olav Kaldestad / Hanne Knutsen (red):
Diktboka. LNU/Cappelen. 1984   
Inneheld dikta:
Pylsa, kaga 33
Greit nok 33