F O R F A T T A R";
Hent bilete
©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida

Bøker med skjønnlitterære Birkedal-tekstar som ikkje finst andre stader.
Håndbok i barnebibliotekarbeid. Fagbokforlaget. 2003   

Inneheld songen: Biblå, biblå ( sidene 186 – 191 )


Var opp nokre trapper, var inn nokre dører.
Me kom til eit rom med ein tarm.
Ei dame var ute, ei dame var inne.
Ein fraus litt, ein leita seg varm.

I rommet fanst alt slikt som farar plar lesa,
fanst krigar av alle slag slag.
Og pelsjegerliv, der sov hundane ute.
Titanic gjekk støtt over stag.

Og bøker med gangar og kjøkken med luker,
der flammar stod, venta på svar
frå morer, mens farar fann raude rubinar,
som falda seg ut der dei var.

Var rommet bra romslig og romma det meste,
var tarmen ei soge for seg.
Rundt hylla som rasa og bakom den neste,
der venta den soga på meg.

(Dei fire første av tjueåtte strofer.)