F O R F A T T A R";
Hent bilete
©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida

Bøker med skjønnlitterære Birkedal-tekstar som ikkje finst andre stader.
Signaler 86. Cappelen 1986

   
Inneheld dikta:
Nattstasjon 143
Bryggesjauar 144
Ni dikt 145

Og prosastykket:
Kardinalen (dagboksnotatet) 147


Bryggesjauar

de daude vise lysbilder
i fira dimensjonar
og forelese visdomsord
te glømte folketonar
den fyssta nåttå itte tri
du har gått rett på trynet i

og faen spele kassabass
og messinginstrumenter
i sjelå når du våkne opp
te syndeflodars renter
du vett du e den skyldige
men e mest ligagyldige

den himmelstormar Ikaros
så brystet har i kosten
han styre unna dekte bord
han sovne kje på posten
han gjer på gass og fyge vekk
når ei så bryr seg gjørr et brekk

og hu viss navn du messe på
når grønne menner blinke
og du vil finna snarveiar
men ingen englar vinke
viss kall e i kver telefon
e gud i innerste misjon

der e nok grunnar te å dra
der verdige e kvitt deg
og nok te vinna Hollywood
så massane får sitt deg:
ei skjedå sjel med skjorta på
med låste tid og knappe råd

Vamp brukte tre strofer av denne på Cden
”En annen sol”, 2000, dei kalla den
”Skjedå sjel”.